Osteopati/fysikalsk behandling første konsultasjon

Anamnese, undersøkelse og behandling

Varighet: 1,0 timer
Pris: 950

Osteopati/fysikalsk behandling første konsultasjon tilbys av:

Britt-Ingunn T.Walle, Ida Olaussen Bryn, Petter A. Sundsbak, Erik Børresen, Jorunn Githmark

» Browse schedule.